Bilde fra Ormen Lange, Nyhamna

Ulovlig utslipp i mange år

I 2012 tilsvarte det utslipp fra 10.000 privatbiler. Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal har siden 2008 forurenset opptil ni ganger mer enn det har lov til. Miljødirektoratet har vært klar over dette uten å gripe inn. Adresseavisen har innhentet en oversikt over utslippene. I 2012 var utslippet av metan på 1.076 tonn. Det er … Continued

I 2012 tilsvarte det utslipp fra 10.000 privatbiler.

Ormen Lange-anlegget i Møre og Romsdal har siden 2008 forurenset opptil ni ganger mer enn det har lov til. Miljødirektoratet har vært klar over dette uten å gripe inn.

Adresseavisen har innhentet en oversikt over utslippene. I 2012 var utslippet av metan på 1.076 tonn. Det er ni ganger mer enn anlegget har tillatelse til og tilsvarer utslipp fra 10.000 privatbiler.

Enkelte år har utslippene av oljedamp (VOC) og nitrogenoksid også vært tre til fire ganger høyere enn tillatt.

Miljødirektoratet innrømmer at det har vært klar over overskridelsene uten å gripe inn.

Det er alltid operatøren som er ansvarlig, men vi må erkjenne at også vi kunne bidratt til å gjøre disse utslippene lovlige, sier seksjonssjef Hanne Marie Øren i direktoratet til avisen.

Det er Shell som er operatør på anlegget. Selskapet jobber nå med å gjøre ferdig en revidert utslippssøknad.