Trekker seg ut av HMS-samarbeid

Norsk olje og gass ser alvorlig på situasjonen. Norsk olje og gass ser alvorlig på at arbeidstakerorganisasjonene har trukket seg ut av Norsk olje og gass sitt Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring, NSOB. Norsk olje og gass ønsker fagforbundene velkommen tilbake når de måtte ønske dette. Norsk olje og gass ivaretar kvalitetssikring av sikkerhets- og … Continued

Norsk olje og gass ser alvorlig på situasjonen.

Norsk olje og gass ser alvorlig på at arbeidstakerorganisasjonene har trukket seg ut av Norsk olje og gass sitt Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring, NSOB. Norsk olje og gass ønsker fagforbundene velkommen tilbake når de måtte ønske dette.

Norsk olje og gass ivaretar kvalitetssikring av sikkerhets- og beredskapsopplæring på vegne av operatørene, og har utarbeidet retningslinjer og fagplaner.

NSOB-nettverket er et viktig rådgivende organ for Norsk olje og gass, hvor vi har invitert både fagforbundene og myndigheter til å delta.

Endret frekvens

Norsk olje og gass har en løpende oppdatering av fagplaner innen sikkerhets- og beredskapsopplæring. Det er foretatt en endring i fagplanen for søk- og redningslag, som innebærer en endret frekvens av repetisjonskurset fra 12 til 24 måneder.

Endringen må ses i sammenheng med at det også er utviklet et opplæringstilbud for trening av personell offshore. Gjennom disse oppdateringene er sikkerhetsopplæringen på land og offshore knyttet tettere sammen. Kursinnholdet er også endret med oppdaterte fagplaner.

Treningen er ikke svekket

Det er også gjort en endring av den såkalte 4-års regelen for repetisjon av grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring. Det betyr at dersom personell som reiser sporadisk offshore ikke har fullført repetisjon av grunnleggende kurs innen fire år, må det gjennomføres repetisjonskurs før man reiser offshore. Dersom det har gått lenger enn 8 år siden sist repetisjon, må hele grunnkurset tas på nytt.

Det totale treningsopplegget for offshore sikkerhets- og beredskapsopplæring har ikke blitt svekket som følge av endringene.

Alle parter gir innspill

Alle parter av NSOB har hatt mulighet til å komme med sine innspill gjennom høringsrunder og diskusjoner i NSOB.

Kommentarene er så vurdert, og gjennomgått av Norsk olje og gass sine nettverk og utvalg.

Kilde: norskoljeoggass.no