Bilde fra kurs

Transport av farlig gods

E-læringskurs på Trainingportal. Norske myndigheter og internasjonale instanser stiller krav til «generell bevissthets/familiariserings opplæring» hos personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods. Mintra Trainingportal tilbyr et e-læringskurs innen dette temaet. Hensikten med kurset er å oppfylle dette kravet til opplæring for denne målgruppen. Kursets innhold er som spesifisert i IMDG koden avsnitt 1.3.1.2.1: … Continued

E-læringskurs på Trainingportal.

Norske myndigheter og internasjonale instanser stiller krav til «generell bevissthets/familiariserings opplæring» hos personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods.

Mintra Trainingportal tilbyr et e-læringskurs innen dette temaet.

Hensikten med kurset er å oppfylle dette kravet til opplæring for denne målgruppen.

Kursets innhold er som spesifisert i IMDG koden avsnitt 1.3.1.2.1:

  • fareklassene
  • pakking
  • merking og faresedler
  • fareplakater
  • stuing og segregering
  • dokumentasjon
  • nødprosedyrer

Du finner dette og mange andre kurs på Trainingportal.no.