Bilde fra kurs
HMS Trude Bergum Stanger Foto: Mintra Trainingportal

Transport av farlig gods

E-læringskurs på Trainingportal.

Norske myndigheter og internasjonale instanser stiller krav til «generell bevissthets/familiariserings opplæring» hos personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods.

Mintra Trainingportal tilbyr et e-læringskurs innen dette temaet.

Hensikten med kurset er å oppfylle dette kravet til opplæring for denne målgruppen.

Kursets innhold er som spesifisert i IMDG koden avsnitt 1.3.1.2.1:

  • fareklassene
  • pakking
  • merking og faresedler
  • fareplakater
  • stuing og segregering
  • dokumentasjon
  • nødprosedyrer

Du finner dette og mange andre kurs på Trainingportal.no.

Denne artikkelen er skrevet av Mintra Group som er kunde av enerWE AS

Mintra Group

Mintra Group jobber for å gjøre mennesker rikere på kunnskap. Siden 1997 har vi utviklet e-læringskurs og kompetansetjenester med høy kvalitet. Mintra Group er sammen med Trainingportal.no et ledende kompetansehus som bistår organisasjoner og selskap med å oppnå organisatoriske og forretningsmessige mål.
Annonse
Ads banner