– Tilliten til Airbus og Super Puma er nå borte

Fagforeningsleder mener iverksatte tiltak minner om tiltakene etter forrige dødsulykke.

Fagforeningsleder mener iverksatte tiltak minner om tiltakene etter forrige dødsulykke. 

Luftfartstilsynet bekreftet i går i en pressemelding på sine hjemmesider at de opphever flyforbud for Super Puma-helikoptrene. Den overraskende meldingen kom kun fem dager etter TV2s avsløring om Airbus Helicopters kjennskap til de alvorlige varslingssvakhetene ved sine helikoptere – som trolig førte til Turøy-ulykken.

Det ble avslørt at eldre tekniske tester tydelig viste at systemet hadde en begrenset evne til å avsløre og varsle om feil. Testene ble utført etter Super Puma-ulykken i 2009 hvor 16 mennesker omkom, og omfattet de to Super Puma-modellene som de senere år har styrtet. Modellen EC225 styrtet ved Turøy og modellen AS332L2 styrtet utenfor kysten av Skottland i 2009. Ved begge dødsulykkene forsvant hovedrotoren mens helikopteret var i luften.

Fagforeningsleder mener iverksatte tiltak minner om tiltakene etter dødsulykken i 2009 

Nyheten om opphevingen av flyforbudet kom overraskende på mange i bransjen, og 2. Nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, forteller til enerWE at han er sjokkert over Luftfartstilsynets beslutning.

– Opphevingen av forbudet mot å fly Super Puma kommer som en stor overraskelse for oss, og tiltakene som ramses opp i Luftfartstilsynets pressemelding minner om tiltakene Airbus ramset opp etter ulykken i 2009, som forøvrig lignet på Turøyulykken.

Furre sier det ville vært naturlig at en slik beslutning først ble tatt opp i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel, som er den sentrale tre-partsarenaen for helikoptersikkerhet.

– Ingen skal presses ombord i en Super Puma mot sin vilje

Furre forteller at det snart er klart for møte hvor Luftfartstilsynet vil stilles til veggs.

– Det er kalt inn til møte den 14. juli. altså i etterkant av at beslutningen er tatt, og dette tyder på at Luftfartstilsynet ikke tenker at innspillene fra partene har betydning.

Han forteller at det nå jobbes med å få selskapene til å forstå at de bør begynne å kikke seg rundt etter andre, tryggere helikopterleverandører å samarbeide med.

– Tilliten til både Airbus og Super Puma er nå borte. Foreløpig har selskapene sagt at de ikke vil ta i bruk Super Puma. Det er vi glade for, og håper at ikke noe prøver å endre på dette standpunktet. Samtlige fagforeninger gikk derfor ut med felles pressemelding for en tid siden, for å sikre at ingen blir presset ombord i en Super Puma mot sin vilje.