Testet ny undervannsrobot

Tecnomar samarbeider med Eni Norge. Sammen med datterselskapet Tecnomare har Eni Norge gjennomført forsknings- og utviklingsprosjektet «Clean Sea». Et mål i prosjektet har vært å utvikle en såkalt autonom farkost – AUV. Dette er en robot som på egen hånd skal kunne fly planlagte ruter under vann og ta forskjellige prøver som er viktige for … Continued

Tecnomar samarbeider med Eni Norge.

Sammen med datterselskapet Tecnomare har Eni Norge gjennomført forsknings- og utviklingsprosjektet «Clean Sea». Et mål i prosjektet har vært å utvikle en såkalt autonom farkost – AUV. Dette er en robot som på egen hånd skal kunne fly planlagte ruter under vann og ta forskjellige prøver som er viktige for å overvåke havmiljøet.

I motsetning til klassiske AUVer har denne mange propeller. Dermed kan den stoppe, holde posisjonen og endre bevegelsesmønster ut fra sensordata og behov. En annen fordel er at vi ikke trenger styre roboten gjennom kabler til land eller en båt. Roboten programmeres på forhånd og gjør deretter jobben den er satt til å gjennomføre, sier undervannsingeniør Arild Jenssen i Eni Norge.

Hammerfest-test

Roboten skal har høyoppløselig videokamera og lys, metan-sensor, hydrofon for å lytte etter lekkasjer og fluorescens-sensor for å se etter hydrokarboner og sporstoffer. I tillegg skal den blant annet også kartlegge havbunnen og ta vannprøver. Det er sistnevnte som var robotens oppdrag i Hammerfest havnebasseng.

Som operatør for Goliat, det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet, har vi som mål å være en teknologileder. Det er lite hyllevare Goliat-prosjektet – de fleste løsningene er skreddersydde. Vi skal være innovative i alle deler av virksomheten, og det er viktig å få testet AUVen i et reelt miljø. Da er Hammerfest et naturlig valg for oss, sier Jenssen.

Nye ideer

Eni Norge jobber også med en teknologi som benytter systemer som bor på havbunnen og styres fra land, uten et støtteapparat offshore. Siden fjernstyrte olje- og gassbrønner allerede har et nettverk, er tanken å prøve å utvide dette nettet ved hjelp av et optisk nett som overfører høyhastighetsdata med lys. Dermed er det mulig å motta live bilder og data så lenge farkosten er innen rekkevidde av en sender.

Denne teknologien er foreløpig på et tidlig forsøksstadium, men åpner i fremtiden for store roboter som på egen hånd gjør vedlikehold på fjernstyrte felt, sier Jenssen.

Om AUVen

AUV-farkosten er levert av Saab Seaeye i Sverige, som utvikler mye utstyr til sjøforsvar og oljeindustri. Den er 3,8 meter lang, 1,4 meter bred og veier 1300 kilo. AUVen skal kunne dykke til 3000 meters dyp og har en toppfart på 4 knop.

Kilde: eninorge.com