Essenticon, HMS Thomas Meinich Andreassen Foto: enerWE

Styrker sin posisjon offshore

Bidrar til reduserte kostnader.

Essenticon har det siste året signert og fornyet flere SafeUse kontrakter med kunder innenfor offhorenæringen. SafeUse er et nettbasert styringsverktøy for kjemikalie dokumentasjon. Programmet inneholder blant annet et komplett stoffkartotek for sikkerhetsdatablader, en miljøregnskapsmodul og en risikovurderingsmodul.

Olje- og gasssektoren er et av selskapets viktigste satsningsområder og dette gjenspeiles i den langsiktige strategien til Essenticon og utviklingsplanen for SafeUse, forteller Thomas Meinich Andreassen, Daglig leder i Essenticon.

I løpet av høsten 2014 og våren 2015 vil SafeUse tilby flere ny smarte løsninger som vil hjelpe selskaper i en utfordrende HMS hverdag knyttet til kjemikalie bruk og strenge krav til dokumentasjon.

Vår forvalter rolle er med på å redusere behov for bruk av kostbare interne ressurser.

Se film øverst i artikkelen.

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Annonse
Ads banner