Styrker beredskapen i nord

Åpner 2 oljeverndepoter. 2 oljeverndepoter åpner i dag i Hasvik og Måsøy og vil være en viktig del av beredskapen til Goliatfeltet i Barentshavet. NOFO, Eni Norge og Statoil står bak depotene. Dette skriver Norsk olje og gass i en pressemelding. Depotene vil være senter for oljevern- og beredskapsmateriell, og utstyret vil lagres, vedlikeholdes og … Continued

Åpner 2 oljeverndepoter.

2 oljeverndepoter åpner i dag i Hasvik og Måsøy og vil være en viktig del av beredskapen til Goliatfeltet i Barentshavet. NOFO, Eni Norge og Statoil står bak depotene. Dette skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

Depotene vil være senter for oljevern- og beredskapsmateriell, og utstyret vil lagres, vedlikeholdes og mobiliseres for oljevernøvelser.

De to depotene vil styrke den totale beredskapen for området, både kystnært og til havs. Dette danner en modell for fremtiden og er en plattform for videre ekspansjon, sier NOFO-direktør Leif J. Kvamme.

NOFO vil stå for daglig drift og vaktordninger knyttet til depotene.

Som det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet er partnerne i Goliatlisensen (Eni Norge og Statoil) pådrivere for å etablere oljevernberedskapen i Finnmark.

Både den flytende Goliat-plattformen og resten av løsningene på feltet er skreddersydd for å produsere sikkert og effektivt i vårt nordligste havområde. Vi har bygget en beredskap som er robust, effektiv og tilpasset lokale forhold, sier oljevernrådgiver Ole Hansen i Eni Norge.