Essenticon, HMS Thomas Meinich Andreassen Foto: enerWE

Store endringer i regelverket

Tema på kjemikaliekonferansen.

Kjemikaliekonferansen er et arrangement i regi av Essenticon – et medlem i TEAM enerWE. Marianne Tverrmyr fra Miljødirektoratet er dagens første foredragsholder.

I et intervju forteller Marianne Tverrmyr i Miljødirektoratet om endringene som trer i kraft i 2018.

Stikkord: , ,

Denne artikkelen er skrevet av Essenticon som er kunde av enerWE AS

Essenticon

Essenticon AS er en ledende leverandør av programvare for kjemikaliestyring og dokumentasjon.

Vårt program SafeUse kombinerer smarte IT løsninger med ekspertise innen toksikologi og regelverk.

SafeUse er et elektronisk styringsverktøy som blant annet inkluderer stoffkartotek, enkel og utvidet risikovurdering og miljøregnskap.

Kundesegmentet dekker et stort spekter av selskaper, fra noen av verdens største oljeselskaper, offshore selskaper og farmasøytisk industri til fylkes kommuner og annen industri i og utenfor Norge.

Annonse
Ads banner