Statoilansatte syke av arbeidspress, mener Industri Energi

Rekordhøyt sykefravær blant forpleiningsansatte. De forpleiningsansatte i Statoil – som sørger for blant annet renholdet og maten på plattformene – har et sykefravær på rekordhøye 12 prosent. Aldri vært så mange syke Bemanningen for denne gruppen er redusert med rundt 100 personer og er nå i underkant av 1000, skriver Dagens Næringsliv. – Sykefraværet har … Continued

Rekordhøyt sykefravær blant forpleiningsansatte.

De forpleiningsansatte i Statoil – som sørger for blant annet renholdet og maten på plattformene – har et sykefravær på rekordhøye 12 prosent.

Aldri vært så mange syke

Bemanningen for denne gruppen er redusert med rundt 100 personer og er nå i underkant av 1000, skriver Dagens Næringsliv.

– Sykefraværet har aldri vært så høyt som i år. Forpleining har alltid hatt litt høyt sykefravær, men ikke så høyt som det har vært siden januar i fjor, sier leder Per Steinar Stamnes i Sokkelforeningen i Statoil. Stamnes hører selv til forpleiningen, som hittil i år har hatt et sykefravær på over 12 prosent. Det tilsvarer at hver åttende ansatt til enhver tid er borte fra jobb på grunn av sykdom.

Syke av arbeidspresset

Fagforeningen Industri Energi mener nedbemanningene og effektiviseringstiltakene i selskapet har vært så tøffe at de forpleiningsansatte blir syke av arbeidspresset.

– Vi vet jo at alt som skjer nå i oljebransjen med nedskjæringer og effektivisering, medfører økt sykefravær. Vi får rapporter fra flere hold som vitner om dette, sier leder Leif Sande i Industri Energi. Han mener det er på tide at bransjen tar det høye sykefraværet alvorlig.

– Fagforeningen forsøker å si fra. Dette kan ikke fortsette når det fører til syke mennesker, sier Sande.