HMS, Økonomi og Finans Redaksjonen

Statoil sliter

Mer driftsstans på norsk sokkel.

Etter sammenslåingen mellom Statoil og Hydro har tiden med driftsstans på norsk sokkel økt betraktelig, ifølge Finansavisen. Statoil ønsker ikke å oppgi tallene.

Etter fusjonen i 2007 lå den såkalte oppetiden på 90 prosent, men siden da har den ligget mellom 83 og 85 prosent, skriver Finansavisen.

Ifølge avisa betyr dette 60 milliarder kroner mindre i inntekter sammenlignet med hva de ville vært hvis oppetiden hadde holdt seg stabil. Daværende ansvarlig for norsk sokkel, Tore Torvund, opplyste under en kapitalmarkedsdag i 2008 at målet var over 90 prosent oppetid innen 2012.

Overfor Finansavisen ønsker ikke Statoil å opplyse hva tallet for 2013 var.

Vi kommuniserer ikke tall eksternt, men jobber kontinuerlig for å ha en høy produksjonsaktivitet på norsk sokkel, forteller pressekontakt Ørjan Heradstveit i Statoil.

Han trekker imidlertid fram at avvik på Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest og skifting av stigerør på mange feltene som ting som har trukket produksjonen ned, men understreker at arbeidet med å øke effektiviteten er i ferd med gi resultater.

(©NTB)

Annonse
Ads banner