Statoil risikovurderer ikke

Alvorlige brudd på regelverket. Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Oseberg A. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket. Gjennom granskingen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert … Continued

Alvorlige brudd på regelverket.

Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Oseberg A. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

Gjennom granskingen er det avdekket at sentrale arbeidsprosesser for drift av Oseberg Feltsenter er mangelfulle. Flere aktiviteter gjøres under normal drift og har pågått i flere år uten at arbeidsprosesser er risikovurdert, oppdatert eller utarbeidet.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil Statoil varsel om pålegg.

Kilde: ptil.no