Bilde fra arrangement

Standarder er svært viktig

Også fra akademisk perspektiv. Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort. Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar. Fra et akademisk perspektiv er standarder svært viktig, påpekte Ove Tobias Gudmestad, … Continued

Også fra akademisk perspektiv.

Petroleumsaktiviteten i nordområdene flytter seg nordover, med de store klimatiske, menneskelige og miljømessige utfordringene det innebærer. Behovet for standarder som passer forholdene, er stort.

Norge er og bør være ledende i arbeidet, kom det fram på Standard Norges seminar.

Fra et akademisk perspektiv er standarder svært viktig, påpekte Ove Tobias Gudmestad, professor ved Universitetet i Stavanger, der de utdanner svært mange ingeniører til olje- og gassnæringen.

Pensum

Han trakk fram følgende forhold:

  • Bruk av standarder fører til at oppgaver løses på en måte som sikrer verdier
  • Gjennom standardene overføres kunnskaper og aksepterte arbeidsmetoder til neste generasjon
  • Når studenter har en faglig basis-kunnskap, kan de sette seg inn i standarder og benytte disse
  • Mange standarder kan tjene som gode lærebøker

Gudmestad mener at utdanningsinstitusjonene må ta samfunnsansvar og delta i standardiseringsarbeid. Det er viktig for utdanningsinstitusjonene at industrien har felles grunnlag. Standarder sikrer at bygninger har den ønskede sikkerhet og  gir klare regler for dem som prosjekterer, i følge Gudmestad.

Jeg ser på det å bidra inn i standardiseringen som et kall. Som akademiker kan man da bidra positivt til samfunnsutviklingen og får kontinuerlig læring gjennom komitearbeid, sa Ove Gudmestad.

ONS 2014

Du treffer Standard Online på ONS på utstillerstand M 1214.