Standard Norge inviterer

Standardisering – Aktivitet i arktiske strøk. Standard Norge inviterer til seminar om standardiseringsaktiviteten knyttet til olje- og gassutvinning i arktiske strøk. Norsk kunnskap og erfaring på petroleumsområdet er sentral når det for tiden utvikles internasjonale standarder for arktiske operasjoner i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norske interessenter har vært viktige premissgivere under etableringen av … Continued

Standardisering – Aktivitet i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer til seminar om standardiseringsaktiviteten knyttet til olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Norsk kunnskap og erfaring på petroleumsområdet er sentral når det for tiden utvikles internasjonale standarder for arktiske operasjoner i regi av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Norske interessenter har vært viktige premissgivere under etableringen av en underkomité i ISO, og Norge har ansvaret for å lede tre av sju arbeidsgrupper i komiteen.

Leteaktivitet i arktiske områder er utfordrende både med hensyn til teknologi, miljø og HMS. Feltene er langt fra land og gradestokken kan vise ned mot – 60 grader. ISO-komiteen har som mål å samle kunnskap fra land som Norge, Russland, Canada, Danmark/Grønland, Nederland, Storbritannia og USA. Visjonen er å bygge på og utvide eksisterende erfaring og løsninger, og å skape et nytt sett med standarder som tar hensyn til de spesielle miljøforholdene og bidrar til sikker aktivitet ved olje- og gassutvinning i arktiske strøk.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Standard Norge inviterer alle interesserte til et åpent seminar om utviklingen av internasjonale standarder for arktiske operasjoner, og Norges sentrale rolle i arbeidet.

Klikk her for å lese mer.