Slik følger din bedrift beste praksis i et internasjonalt marked

IKT sikkerhetsstandarder er en god strategi for norske virksomheter. Sofie Nystrøm fra regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og CCIS (Center for Cyber and Information Security) utdypte utvalgets syn på bruk av internasjonale standarder for å redusere digital sårbarhet. NOUen fra utvalget, «Digital sårbarhet – et sikkert samfunn» (NOU 2015:13), er nå på høring fram til 15. mars 2015. … Continued

IKT sikkerhetsstandarder er en god strategi for norske virksomheter.

Sofie Nystrøm fra regjeringens digitale sårbarhetsutvalg og CCIS (Center for Cyber and Information Security) utdypte utvalgets syn på bruk av internasjonale standarder for å redusere digital sårbarhet. NOUen fra utvalget, «Digital sårbarhet – et sikkert samfunn» (NOU 2015:13), er nå på høring fram til 15. mars 2015.

Bredt eierskap til standardene
Det er lite hensiktsmessig for Norge å utvikle særnorske standarder for IKT-sikkerhet når det finnes gode løsninger internasjonalt. På grunn av høy kompleksitet i verdikjedene, er bruken av  strandarder en gevinst for alle, ble det hevdet av mange. Bred deltakelse i standardiseringsarbeidet blant alle interessentene, er imidlertid avgjørende for å oppnå felles eierskap til standardene. Både myndighetene og ulike deler av næringslivet må delta.

Ett digitalt Europa
Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus, trakk i sin innledning fram EUs plan for «A Digital Single Market» som framhever standardisering som et viktig virkemiddel i digitaliseringen av Europa (kapittel 4.2).

Jacob Mehus presenterte også funn fra Standard Norges forprosjektrapport om IKT-sikkerhet og personvern.

Presentasjonene som ble holdt under frokostmøtet

Interessert i mer informasjon?
For mer informasjon om Standard Norges arbeid knyttet til IKT-sikkerhet og personvern, ta kontakt med prosjektleder Lars Erik Jensen.