Slik ble HMS-resultatene

Risikonivået er på sitt laveste noensinne. Petroleumstilsynets (Ptil) årlige rapport Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) legges frem i dag. Rapporten er et viktig faktagrunnlag for å beskrive tilstanden for helse, arbeidsmiljø og sikkerhetstilstanden i petroleumsnæringen. Årets rapport viser at det samlede risikonivået i 2013 er på sitt laveste noensinne. Det har vært en positiv utvikling … Continued

Risikonivået er på sitt laveste noensinne.

Petroleumstilsynets (Ptil) årlige rapport Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) legges frem i dag. Rapporten er et viktig faktagrunnlag for å beskrive tilstanden for helse, arbeidsmiljø og sikkerhetstilstanden i petroleumsnæringen.

Årets rapport viser at det samlede risikonivået i 2013 er på sitt laveste noensinne. Det har vært en positiv utvikling innen helikopterhendelser, skip på kollisjonskurs og den langsiktige utviklingen innen alvorlige personskader. Dette er sentrale kategorier innen risikoen for storulykker.

Det er gledelig å registrere den positive utviklingen av HMS-resultatene, og vi tar dette som et tegn på at næringens kontinuerlige arbeid med å bedre sikkerhetsnivået nytter, sier direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

Må se på alvorlighetsgraden

Det var en liten økning i antall hydrokarbonlekkasjer på sokkelen i 2013, samtidig som det er viktig å påpeke at nesten samtlige lekkasjer var i laveste risikokategori.

Vi skal ikke være fornøyd med at forekommer gasslekkasjer, en hydrokarbonlekkasje er en uakseptabel hendelse. Men vi må også se på alvorlighetsgraden av lekkasjene når vi analyserer hendelsene. I 2013 var det totalt mindre gass sluppet ut enn tidligere, sier Thorvaldsen.

Næringen vil fortsette sitt langsiktige arbeid med å forebygge gasslekkasjer, og det pågår mye arbeid for å forebygge uønskede HMS-hendelser.

Fortsatt innsats

Vi vil fortsette innsatsen innenfor de viktige områdene gasslekkasjer og brønnhendelser, for å ytterligere redusere risikoen for storulykker. I tillegg har prosjektet Støy i petroleumsnæringen vært en viktig bidragsyter for å redusere risikoen for støyskader hos de ansatte, sier Thorvaldsen.

Barrierestyring vil få ytterligere oppmerksomhet i industrien gjennom et nytt prosjekt som handler om å forstå risiko på en ny måte. Det er ikke tilstrekkelig å lese sikkerhetsnivået fra å kun se på ytelsestall for barriereelementene. Man må ha helhetlige vurderinger for å kunne gjenkjenne signaler på avvik, og samtidig har robuste systemer.

Gjennom det nye prosjektet, vil det satses på å få frem ny kunnskap om usikkerhet og risiko i dialog med ulike fagmiljøer i bransjen.

Norsk olje og gass vil bidra

De gode HMS-resultatene i årets RNNP-rapport viser at målrettet arbeid for å oppnå forbedringer nytter.

Forbedringer skjer først og fremst ute i den enkelte bedrift, i samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Norsk olje og gass, på organisasjonsnivå, vil fortsette med å bidra til læring og erfaringsoverføring, samt forbedringsarbeid, sier direktør Thorvaldsen.

Kilde: norskoljeoggass.no