sjotransport_farlig_gods01
HMS, Trainingportal Trude Bergum Stanger Foto: Mintra Trainingportal

Sjøtransport av farlig gods

Nytt kurs på Trainingportal.

Både norske myndigheter og International Maritime Dangerous Goods-koden (IMDG-koden) stiller krav til opplæring av personell som er involvert i sjøtransport av farlig gods.

Mintra Trainingportal har utviklet et kurs som dekker kravet til opplæring av slikt personell. Dette kan for eksempel være ansatte som:

  • klassifiserer og identifiserer korrekt fraktnavn til farlig gods
  • pakker, merker og skilter farlig gods
  • laster og losser transportenheter
  • forbedereder transportdokumenter for farlig gods
  • tilbyr og tar i mot farlig gods for transport

Kurset tar for seg de forskjellige klassene av farlig gods og hvordan gods avhengig av klasse skal merkes, skiltes, stues og segregeres. Kurset dekker også hvilke krav som stilles til transportdokument for farlig gods og hvilke nødprosedyrer som skal være tilgjengelige.

Kurset varer i ca. 90 minutter. IMDG-koden oppdateres hvert annet år, og Trainingportal vil følge med på disse oppdateringene og gjøre endringer i kurset der det blir nødvendig.

Kurset er tilgjengelig på Trainingportal.no.

Denne artikkelen er skrevet av Mintra Group som er kunde av enerWE AS

Mintra Group

Mintra Group jobber for å gjøre mennesker rikere på kunnskap. Siden 1997 har vi utviklet e-læringskurs og kompetansetjenester med høy kvalitet. Mintra Group er sammen med Trainingportal.no et ledende kompetansehus som bistår organisasjoner og selskap med å oppnå organisatoriske og forretningsmessige mål.