Sjekk denne videoen!

I løpet av fire minutter kan du se hvordan Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning.

I løpet av fire minutter kan du se hvordan Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning – hele døgnet, hele året.

Målet med filmen er å gi riktig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan den statlige beredskapen mot akutt forurensning er bygget opp og ivaretas, skriver Kystverket i en pressemelding.

– I arbeidet vårt har vi behov for å fortelle hvordan vi jobber og ivaretar beredskapen mot akutt forurensning i Norge, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Etterspurt kunnskap

Behovet for informasjon om dette feltet har blitt signalisert fra private, offentlige og frivillige samarbeidspartnere. Kunnskapsmateriell om tema er også sterkt etterspurt både til bruk i undervisning på grunnskolenivå og videre i utdanningen.

Ly deltar selv i filmen sammen med flere av de ansatte ved Kystverkets Beredskapssenter. Filmen foreligger i både norsk og engelsk språkdrakt, i tekstet og utekstet versjon.

Manusgrunnlaget til filmen er hentet fra publikasjonen ”Vern mot akutt forurensning”. Dette er en del av materiellet som i dag er sterkt etterspurt fra skoleverket.