Ship Security Awareness

Nytt kurs på Trainingportal. Piratvirksomhet og væpnet ran har blitt en reell trussel for sjøfolk. På bakgrunn av dette har det nå kommet krav om opplæring innen sikringsbevissthet for sjøfolk om bord på skip og flyttbare enheter. Kravene gjelder fra 1. januar 2014. I samarbeid med Ocean Rig har Mintra Trainingportal utviklet et e-læringskurs om … Continued

Nytt kurs på Trainingportal.

Piratvirksomhet og væpnet ran har blitt en reell trussel for sjøfolk.

På bakgrunn av dette har det nå kommet krav om opplæring innen sikringsbevissthet for sjøfolk om bord på skip og flyttbare enheter. Kravene gjelder fra 1. januar 2014.

I samarbeid med Ocean Rig har Mintra Trainingportal utviklet et e-læringskurs om sikringsbevissthet. I kombinasjon med en sikkerhetsrunde om bord, vil dette dekke kravene til opplæring. Her er det imidlertid ulike krav fra flaggstat til flaggstat.

Lars Helge Strand, Training Supervisor hos Ocean Rig, påpeker at selskapet jobber globalt, og å organisere og sende ansatte på kurs blir fort veldig kostbart. Dessuten er ikke klasseromskurs nødvendigvis tilgjengelig overalt, som for eksempel i Angola. For Ocean Rig er derfor e-læring en godt egnet metode for å sikre at de ansatte om bord får god opplæring innen sikring.

Kurset har til hensikt å øke årvåkenhet hos den enkelte ansatte og gi opplæring i preventive tiltak og i hvordan man takler farlige situasjoner.

Det finnes et stort spekter av potensielle trusler som sjørøveri, ran og terror, sier Lars Helge. I enkelte tilfeller er det sikkerheten til tredje part som for eksempel politiske aktivister og blindpassasjerer som skal ivaretas. Ocean Rig har de siste par årene hatt hendelser som definitivt er sikringsrelaterte; en rigg som har blitt bordet av aktivister og tilløp til piratangrep utenfor Øst-Afrika.

Kurset er tilgjengelig på engelsk, med portugisisk versjon like om hjørnet.