Bilde av timeglass

Risikoen for en ulykke øker

Frykter russiske reaktorer. Norge har brukt over én milliard kroner på sikkerhet ved Kola Atomkraftverk, ifølge Bellona, som frykter farlige reaktorer dermed får leve lenger. Onsdag var det møte i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet, hvor reaktorenes levetid sto på dagsordenen. Bellona er redd for at de to eldste og farligste reaktorene i det russiske … Continued

Frykter russiske reaktorer.

Norge har brukt over én milliard kroner på sikkerhet ved Kola Atomkraftverk, ifølge Bellona, som frykter farlige reaktorer dermed får leve lenger.

Onsdag var det møte i den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet, hvor reaktorenes levetid sto på dagsordenen.

Bellona er redd for at de to eldste og farligste reaktorene i det russiske atomkraftverket skal forbli i drift helt til 2030. Reaktorene skulle egentlig vært stengt i 2018/2019, ifølge miljøorganisasjonen.

Det som er kinkig, er at Stortinget har satt som premiss at pengene Norge bevilger til Kola Atomkraftverk, kun skal gå til å bedre sikkerheten, ikke til å øke levetiden, sier Bellonas daglige leder Nils Bøhmer.

Men det man ser blir brukt i argumentasjonen fra Rosatom og eierne, er at siden kraftverket nå har blitt mye sikrere, kan vi forlenge levetiden, sier han til NTB.

Bøhmer mener at norske penger dermed indirekte kan bidra til at kraftverkene ikke blir stengt som planlagt. Rosatom er det statlige, russiske atomenergibyrået.

Ønsker dem stengt
Statssekretær Bård Glad Pedersen (H) deltok på onsdagens møte fra norsk side. Han fikk ingen nye, konkrete opplysninger om når de to reaktorene planlegges stengt.

Vi har brukt anledningen til å fremføre det norske budskapet, nemlig at vi mener den riktige beslutningen er å stenge dem i 2018/2019, fremholder han overfor NTB.

Uansett hva man velger å gjøre, ønsker vi detaljert informasjon om hvordan man ivaretar sikkerheten. Å forlenge levetiden er vanlig både i andre land og i Russland, men det er helt avgjørende og ufravikelig at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte, sier Glad Pedersen.

Han understreker at Høyre/Frp-regjeringen kommer til å prioritere arbeidet med Kola-kraftverket videre, selv om han også erkjenner dilemmaet med at norsk støtte kan forlenge levetiden. Samtidig gir pengestøtten Norge en mulighet til å mene noe om kraftverkene og etterspørre informasjon, påpeker statssekretæren.

Økt risiko for ulykke
Det er vårens langtidsplan fra Rosatom som ligger til grunn for Bellonas bekymring. Der signaliseres det at de to eldste reaktorene vil bli holdt i drift fram mot 2025-2030.

Disse er tidligere blitt betegnet som noen av verdens farligste reaktorer. Problemet er ikke forlengelsen, men måten man gjennomfører den på. Det er ingen uavhengige sikkerhetsvurderinger knyttet til dette, sier Bøhmer fra Bellona til NTB.

Det vi frykter, er at man fortsetter å drive reaktorene på en usikker måte som kan føre til en mulighet for radioaktiv forurensing på norsk side, forklarer han.

Miljøaktivisten understreker at meteorologiske beregninger viser at eventuelle radioaktive utslipp vil kunne nå Norge på to-tre timer.

Risikoen for en ulykke øker så lenge disse reaktorene er i drift, sier Bøhmer.

©NTB