Bilde av mobil

Risiko for spionasje

Norsk olje og gass kjent med risikobildet. PST advarer PST har nylig gått ut med en melding om at risikoen for industrispionasje har økt.  Russisk etterretningstjeneste har informasjonsbehov som den ønsker dekket i forbindelse med krisen i Ukraina. Vår olje- og gassektor er av spesiell interesse, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB. Alle oljeselskap er angrepet … Continued

Norsk olje og gass kjent med risikobildet.

PST advarer

PST har nylig gått ut med en melding om at risikoen for industrispionasje har økt. 

Russisk etterretningstjeneste har informasjonsbehov som den ønsker dekket i forbindelse med krisen i Ukraina. Vår olje- og gassektor er av spesiell interesse, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

Alle oljeselskap er angrepet

I går publiserte enerWE.no et videointervju med Tone Thingbø, Senior Manager i EY, og ansvarlig for EYs Informasjonssikkerhetstjenester i Norden.

Gjennom cyberdomenet er du allerede angrepet, forteller Thingbø til enerWE.no. Enten vet du det, eller så vet du det ikke. Det kan lønne seg å sjekke nøye.

Godt kjent med risikobildet

Maiken Ree er informasjonssjef i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Er Norsk olje og gass enig i at det nå er økt fare for industrispionasje i oljebransjen?

Petroleumsnæringen er godt kjent med at vår bransje er av spesiell interesse for enkelte aktører, forteller Maiken Ree til enerWE.no.

Petroleumssektoren forholder seg til enhver tid til den informasjonen og de råd vi mottar fra myndighetene.

I den årlige trusselvurderingen fra PST for 2014 skriver man at det på enkelte arenaer foreligger «….. særskilt oppmerksomhet rettet mot norske utdanningsinstitusjoner og norsk petroleumssektor.»

Hvordan jobber bransjen sammen for å redusere risikoen for industrispionasje?

Petroleumsindustrien har tett kontakt med relevante myndigheter vedrørende spørsmål knyttet til sikring i petroleumssektoren, forteller Ree. I denne sammeheng er dette Politiets sikkerhetstjeneste – PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet – NSM og Petroleumstilsynet – Ptil.

Myndighetene utarbeider trusselvurderinger som er analyser av forventet utvikling av forhold som kan påvirke sikkerheten og skade nasjonale interesser og vår industri.

Industrien har over mange år bygget opp barrierer for å redusere vår sårbarhet, og har etablert beredskap mot aktører som har til formål å skade vår industri på den ene eller andre måten.

Vi baserer våre tiltak på myndighetenes til enhver tid oppdaterte trusselvurderinger og råd, og i enkelte tilfeller vil det være aktuelt at industrien også iverksetter særskilte tiltak som myndighetene anbefaler eller gir pålegg om.

Kjenner Norsk olje og gass til alvorlige tilfeller av industrispionasje hos noen av medlemsbedriftene?

Vi viser til de aktuelle myndigheter for evt. nærmere redegjørelser om denne saken spesielt, eller andre saker generelt.

På grunn av sakens sensitive natur, ønsker Norsk olje og gass ikke å utdype disse forholdene noe nærmere.