Rekordmange granskinger

Bekymrende høye tall tidlig i 2015. 2015 begynte på en overraskende måte. I løpet av årets tre første måneder har det vært flere alvorlige hendelser med både storulykkepotensiale og personskader. Ptil skriver i en melding at de hittil i år har satt i gang hele seks granskinger. Dette tallet er høyere enn tidligere. Seks granskinger uvanlig Den årlige … Continued

Bekymrende høye tall tidlig i 2015.

2015 begynte på en overraskende måte. I løpet av årets tre første måneder har det vært flere alvorlige hendelser med både storulykkepotensiale og personskader. Ptil skriver i en melding at de hittil i år har satt i gang hele seks granskinger. Dette tallet er høyere enn tidligere.

Seks granskinger uvanlig

Den årlige kartleggingen av risikobildet i petroleumsvirksomheten, Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Overordnet sett står bildet som tegner seg ved inngangen til 2015 i stor kontrast til RNNP-resultatene for 2014.

I løpet av de fire første månedene hadde vi seks alvorlige hendelser som vi besluttet å granske. Det er uvanlig høyt, og det er mer enn noen gang tidligere på så kort tid. I løpet av ett år er ikke seks granskninger uvanlig, men på fire måneder er det uvanlig, sier Øyvind Midttun, pressetalsmann i Petroleumstilsynet til Aftenbladet i dag.

Nedbemanning øker sikkerhetsfare

I RNNP-rapporten beskriver tilsynet hvordan risikoen øker for enkelte risikoutsatte grupper.

Resultatene i studien viser at noen grupper opplever systematisk høyere risiko enn andre, og observerbare sammenhenger mellom ulike HMS-forhold og arbeidsulykker med personskade, arbeidsrelatert sykefravær og arbeidsrelaterte helseplager. Blant annet viser undersøkelsen til at andelen med arbeidsulykker for ansatte som har opplevd omstilling, nedbemanning eller oppsigelser har økt jevnt siden 2009. Studien viste også tydelige sammenhenger mellom det å ha vært gjennom omorganisering og nedbemanningsprosesser og økt risiko for arbeidsulykke med personskade.

Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssektretær HMS i Industri Energi, sier til Aftenbladet at det er en reell bekymring hos fagforeningen for at de kuttene som gjennomføres nå vil gå utover sikkerheten.

En ting er hvor mye penger som kuttes, et annet aspekt er den usikkerheten de som jobber offshore er oppe i. Når tankene er en annen plass, kan det være vanskelig å fokusere på sikkerhet. Det er farlig å trekke konklusjoner, selv om vi aldri har hatt en så dårlig start på et år som i 2015. Det er for tidlig å se at det er en trend, men vi mener at dette er noe som må følges opp, det forteller han til Aftenbladet.