Utenlandske dykkere diskrimineres

Klager inn arbeidsministeren. Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener det er diskriminerende at utenlandske dykkere ikke får kompensasjon fra staten. Nå har hun klaget arbeidsministeren inn for Likestillingsnemnda. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) bryter diskrimineringsloven når han unnlater å gi kompensasjon til utenlandske nordsjødykkere fordi de ikke var medlem av det norske trygdesystemet, slår Likestillings- og … Continued

Klager inn arbeidsministeren.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener det er diskriminerende at utenlandske dykkere ikke får kompensasjon fra staten. Nå har hun klaget arbeidsministeren inn for Likestillingsnemnda.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) bryter diskrimineringsloven når han unnlater å gi kompensasjon til utenlandske nordsjødykkere fordi de ikke var medlem av det norske trygdesystemet, slår Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fast ifølge Dagsavisen.

Mangler rettigheter

Medlemskap i norsk folketrygd ble satt som et av vilkårene for kompensasjonsordningen fra 2004 for tidligere nordsjødykkere.
Nestleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO sier dette vilkåret siler ut nordmenn.

Det betyr at dykkere som ikke er norske, indirekte blir diskriminert på grunn av sin nasjonale opprinnelse.

Ifølge LDO er det usikkert hvor mange utenlandske dykkere som opererte på norsk sektor, men det dreier seg om anslagsvis 2.000. De fleste kom fra Storbritannia. Ifølge LDO var utenlandske dykkere involvert i 76 prosent av ulykkene i perioden 1965-1990.

Klaget til nemnda

Arbeids- og sosialdepartementet er ikke enig med LDO, noe som er bakgrunn for at Ørstavik har klaget saken inn for Likestillingsnemnda. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet bekrefter å ha mottatt klagen i en melding til Dagsavisen.

Departementet er orientert om at ombudet nå har sendt saken videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda og tar dette til etterretning. Vi avventer nå uttalelsen fra nemnda.

Fikk beklagelse

Et offentlig utvalg konkluderte i 2002 med at staten har et ansvar for helseskader som ble påført nordsjødykkerne i pionertiden i Nordsjøen 1965-1990. Dette førte til at Stortinget bevilget en erstatning på inntil 40 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden i 2004.
Det mente de norske dykkerne var for lite, men tapte mot staten i Høyesterett. Likevel ble Den norske staten i desember 2013 kjent skyldig i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på menneskerettighetene.

I juni 2014 ble det satt punktum i saken da et enstemmig Storting ga dykkerne en uforbeholden beklagelse og en ekstra kompensasjon på 2,2 millioner kroner hver.

Mange av dykkerne ble påført betydelige helseskader i pionertiden i Nordsjøen.