Krok
HMS, Internasjonalt Redaksjonen Foto: enerWE

Rapport fra dødsulykke

Hva kan vi lære?

Sommeren 2011 omkom det en tilkomsttekniker nivå 2 på engelsk sektor.

Dette er en ulykke det har vært mye snakk om i miljøet for tilkomstteknikk, forteller Tore Rønstad i SOFT.

Nå er konklusjonen klar.

Arbeidsgiver ble stilt til ansvar og bøtelagt, forteller han.

Klikk her for å lese mer.

Stikkord: , ,