Rapport fra dødsulykke

Hva kan vi lære? Sommeren 2011 omkom det en tilkomsttekniker nivå 2 på engelsk sektor. Dette er en ulykke det har vært mye snakk om i miljøet for tilkomstteknikk, forteller Tore Rønstad i SOFT. Nå er konklusjonen klar. Arbeidsgiver ble stilt til ansvar og bøtelagt, forteller han. Klikk her for å lese mer.

Hva kan vi lære?

Sommeren 2011 omkom det en tilkomsttekniker nivå 2 på engelsk sektor.

Dette er en ulykke det har vært mye snakk om i miljøet for tilkomstteknikk, forteller Tore Rønstad i SOFT.

Nå er konklusjonen klar.

Arbeidsgiver ble stilt til ansvar og bøtelagt, forteller han.

Klikk her for å lese mer.