Bilde av dykker

Tilbyr dykkere 1,7 mill. ekstra

Setter punktum i saken. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) tilbyr nordsjødykkerne en tilleggskompensasjon på 1,7 millioner kroner i den langvarige striden om erstatning. Arbeids- og sosialministeren la fredag fram en proposisjon for Stortinget hvor om lag 260 tidligere nordsjødykkere eller etterlatte tilbys en ny kompensasjon på 20 G, om lag 1,7 millioner kroner, som … Continued

Setter punktum i saken.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) tilbyr nordsjødykkerne en tilleggskompensasjon på 1,7 millioner kroner i den langvarige striden om erstatning.

Arbeids- og sosialministeren la fredag fram en proposisjon for Stortinget hvor om lag 260 tidligere nordsjødykkere eller etterlatte tilbys en ny kompensasjon på 20 G, om lag 1,7 millioner kroner, som en ekstra anerkjennelse for sin innsats. Dermed vil hver av dykkerne få en samlet erstatning på inntil 5,3 millioner kroner, noe som er tilnærmet på samme nivå som det krigsveteranene har fått, skriver departementet.

Dette setter et verdig punktum for en vanskelig sak, sier Eriksson som håper flest mulig takker ja til tilbudet.

Betingelser

Betingelsen fra staten er at den enkelte dykker eller etterlatte fraskriver seg muligheten til å forfølge erstatningssaken i rettssystemet. Saker som allerede er fremmet for domstolen, må trekkes.

Da regjeringens forslag ble kjent første gang i april, reagerte dykkerne på framgangsmåten og sa at beløpet var for lavt. Dette er statsråden ikke enig i og sier til NTB at dette er et tilbud han regner med de aller fleste dykkerne eller etterlatte sier ja til.

Enkelte dykkere vil si at dette ikke er bra nok, det er jeg klar over. En kan aldri måle menneskeliv i kroner og øre og slik sett er ingen kompensasjon god nok. Men jeg har hatt kontakt med dykkermiljøene og fått opplyst at dette er noe de aller fleste dykkere vil akseptere, sier Eriksson til NTB.

Ikke rettslig ansvar

Det er hyggelig å få erstatninger, men dykkerne har vært opptatt av at staten skal erkjenne rettslig ansvar Statsråden mener staten tydeligvis fremdeles ikke er erstatningspliktig etter norsk rett, sier advokat Erik Johnsrud til NTB.

Det viktigste poenget for dykkerne har vært at staten rettslig skulle kjennes ansvarlig for de skadene yrkesgruppen ble påført i sitt arbeid i Nordsjøen.

Den norske staten ble i Strasbourg i desember i fjor kjent skyldig i brudd på menneskerettighetene i dykkersaken. Dermed ble døra åpnet for nye rettssaker mellom dykkere og myndigheter i det norske rettsvesenet i spørsmålet om staten skulle kjennes ansvarlig.

Ved å akseptere tilbudet om erstatning fraskriver derimot dykkerne seg en slik rettslig prøving av ansvar.

Anerkjennelse og takk

Robert Eriksson sier han har møtt mange av dykkerne som havnet i en svært vanskelig livssituasjon etter å ha utført krevende arbeid i begynnelsen av det norske oljeeventyret. Dykkersaken har figurert i den norske offentligheten i snart 20 år og det har vært viktig for arbeidsministeren å finne en løsning på den kompliserte saken.

Frp i regjering rydder opp i noe som de andre ikke greide å rydde opp i i løpet av 10 år, sier Eriksson.

Foruten erstatningstillegget på 1,7 millioner kroner, foreslår regjeringen å endre vilkårene for hvilke etterlatte som mottar erstatning. Eriksson foreslår også å sette opp en minneplakett ved Norsk Oljemuseum i Stavanger for å hedre dykkernes innsats.

Mange har ønsket seg en minneplakett på et sted hvor de kan gå for å minnes sin familie, sine kamerater og fortelle om baksiden av oljeeventyret – et sted for barn og barnebarn, sier Eriksson.

Plaketten vil også være en offisiell takk på vegne av den norske stat og anerkjennelse for den innsats nordsjødykkerne har gjort, for det har også vært et ønske å få en slik takk og anerkjennelse fra staten, sier Robert Eriksson.

©NTB