Øyvind Midttun Ptil
Arrangement, HMS, Politikk TEAM Nordmarka AS Foto: Lars Vidar Gullestad

Ptils informasjonspolitikk.

Kommunikasjon må være del av beredskapsorganisasjonen

Øyvind Midttun, Pressekontakt, Petroleumstilsynet åpnet sitt foredrag på Energy Communication Conference med å forklare Ptils informasjonspolitikk.

Vi skal være åpne, tilgjengelige og etterrettelige i all vår kommunikasjon, sier Midttun.

Publikasjoner på papir fremdeles er viktige, men Ptil er fokusert på å være godt oppdatert på web.

Da nye nettsider ble lansert høsten 2013 var mobiltilpasning og bruk av video en selvfølge, forteller Midttun. Gjennom all vår kommunikasjon har vi fokus på å være åpne, tilgjengelige og etterettelige.

Midttun viser til eksempler deralle tilsyns- og granskningsrapporter, samsvarsuttalelser og samtykkeerklæringer er tilgjengelige i fullformat på www.ptil.no.

Dette gjør vi fordi vi ønsker å gjøre erfaringsoverføring lettere mellom aktørene ved å gjøre alt tilgjengelig, sier Midtun.

Videre forklarer han at det er sentralt at kommunikasjonsressurser er en del av beredskapsorganisasjonen fordi man er avhengig av informasjonen som gjøres tilgjengelig der.

Man må sitte tett på for å kunne kommunisere godt, sier Midttun.

Kommunikasjon er strategisk viktig, og derfor er det et krav at selskaper skal ha kommunikasjonsressurser internt.

Ansvaret for å kommunisere og ta besutniner skal tas på toppnivå i Norge hos operatørene og kan ikke outsources eller legges hos et kontor i morselskap i utlandet.

Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.