ptil hovedprioriteringer
HMS Redaksjonen Foto: Skjermbilde fra ptil.no

Ptils hovedprioriteringer

Dette blir myndighetenes fokus.

Hovedprioriteringene er områder Ptil mener det er spesielt viktig at næringen arbeider med i året som kommer.

Hovedprioriteringene er valgt på bakgrunn av vår kunnskap og erfaring om virksomheten, og er tydelig forankret i risikobildet i petroleumsvirksomheten.

Prioriteringene skal både vise vei og påvirke næringen i arbeidet med å kontinuerlig forbedre sikkerhetsnivået – og bidra til å nå Stortingets mål om at Norge skal være verdensledende på sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Hovedprioriteringer for 2014:

  • Nord
  • Barrierer
  • Risikoutsatte grupper
  • Ledelse og storulykkesrisiko

Se film her: Lenke

Kilde: ptil.no

Annonse
Ads banner