Ptil gir Naturkraft pålegg

Alvorlige brudd på regelverket. Ptil har gitt Naturkraft AS pålegg etter granskingen av hendelsen 30. mai 2013, hvor to ansatte ved Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø ble eksponert for ammoniakkløsning. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket. I forbindelse med vedlikehold oppstod det 30. mai 2013 en lekkasje av ammoniakkløsning hos Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. … Continued

Alvorlige brudd på regelverket.

Ptil har gitt Naturkraft AS pålegg etter granskingen av hendelsen 30. mai 2013, hvor to ansatte ved Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø ble eksponert for ammoniakkløsning. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

I forbindelse med vedlikehold oppstod det 30. mai 2013 en lekkasje av ammoniakkløsning hos Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i Rogaland.

Under arbeidet med å skifte en ventil på fyllerøret inn på en ammoniakktank, begynte ammoniakkløsning å sprute ut da flensen ble løsnet.

Én person fikk etseskader på huden og i øynene, mens én person pustet inn ammoniakkdamp og fikk mindre slagskader på arm og fot.

Gransking

Ptil besluttet 3. juni 2013 å gjennomføre en egen gransking av hendelsen.

Det er Ptils vurdering at potensialet i hendelsen var stort. Under andre omstendigheter kunne hendelsen medført svært alvorlige personskader, og i verste fall tap av menneskeliv.

Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket. På bakgrunn av dette varslet Ptil Naturkraft pålegg.

Kilde: ptil.no