Bilde av liten gutt
Arrangement, HMS Redaksjonen Foto: Ptil

Programmet er klart!

Sikkerhetsforums Årskonferanse 2014.

Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass for de som er opptatt av HMS i petroleumsvirksomheten.

På konferansen ventes 200 deltakere fra myndighets-, arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Klikk her for mer informasjon.