Bilde av dykker

Pionerdykkere har kort frist

Offshore Dykker Unionen ber om nytt tidspunkt. Pionerdykkerne i Nordsjøen har i praksis bare frist fram til juni med å oppnå et frivillig erstatningsforlik med staten. Da utløper fristen for å få erstatningssaken gjenopptatt i Høyesterett. Det sier leder Henning Haug i Offshore Dykker Unionen til NTB. Haug sier det var berammet et møte mellom … Continued

Offshore Dykker Unionen ber om nytt tidspunkt.

Pionerdykkerne i Nordsjøen har i praksis bare frist fram til juni med å oppnå et frivillig erstatningsforlik med staten. Da utløper fristen for å få erstatningssaken gjenopptatt i Høyesterett.

Det sier leder Henning Haug i Offshore Dykker Unionen til NTB. Haug sier det var berammet et møte mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Offshore Dykker Unionen 12. februar, der muligheten for et felles erstatningsforlik mellom staten og pionerdykkerne skulle drøftes.

Men møtet ble utsatt av praktiske årsaker. Et nytt er ennå ikke berammet, sier Haug.

Han sier Offshore Dykker Unionen har bedt departementet om et nytt tidspunkt, men dette er ennå ikke fastsatt.

Kort frist

Oppnås det ikke et erstatningsforlik med staten innen juni, vil pionerdykkerne måtte ta initiativ til å få gjenopptatt saken, som ble behandlet av Høyesterett i 2009. Fristen for gjenopptakelse er 5. juni, ifølge Haug.

Uten et frivillig erstatningsforlik kan prosessen bli lang, med en lang rekke individuelle erstatningssaker i rettssystemet, sier Haug.

Han sier påkjenningen har vært stor nok for pionerdykkerne, som de tre siste ukene før dommen i Strasbourg falt i desember i fjor, mistet to av kollegene som var med på de farefulle oppdragene i Nordsjøen i pionertiden.

Tort og svie

I samsvar med Strasbourg-dommen, som først ble rettskraftig for få dager siden, 5. mars, er dykkerne tilkjent 67.000 kroner hver i oppreisning for såkalt ikke-økonomisk skade. De har også fått dekket alle sakskostnadene for de sju dykkerne som reiste saken mot den norske staten i Strasbourg

Men oppreisning for ikke-økonomisk skade er ikke erstatning for skader som dykkerne ble påført under oppdragene i Nordsjøen, skader som i ettertid skulle vise seg å få fatale, personlige konsekvenser for mange av dem.

Underkjenner Høyesterett

Høyesterett slo i sin dom fra 2009 fast at staten ikke hadde et juridisk ansvar for dykkernes skader. Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) konkluderte med det motsatte i sin dom fra desember i fjor.

Strasbourg-domstolen ga pionerdykkerne medhold i at den norske staten har brutt artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Korversjonen av denne artikkelen er at staten har plikt til å sikre borgernes helse og liv når det oppstår fare. Staten burde opplyst om helserisikoen ved dykkingen.

(©NTB)