Oljearbeidere skal ha fått munnkurv etter alvorlig hendelse

– Vi ble bedt om ikke å snakke om hendelsen.

En alvorlig hendelse på norsk sokkel i 2014 forårsaket ifølge Stavanger Aftenblad ødeleggelser for én milliard kroner. Ansatte fikk beskjed om å holde tett.

Ifølge avisen jobbet flerbruksfartøyet «Boa Sub C» på oppdrag for Statoil i oktober 2014 da en alvorlig hendelse inntraff. Episoden ble ikke kjent for norske myndigheter før i januar 2017. «Boa Sub C» jobbet under vann med rørlegging og røsket med seg og skadet bunnrammen til undervannsinstallasjonen på Smørbukk-feltet. Totalkostnadene for ødeleggelsene skal ha vært til rundt én milliard kroner.

– Vi ble bedt om ikke å snakke om hendelsen. Prosjektledelsen på båten var veldig tydelig på at dette ikke skulle komme ut, sier én av om lag 100 personer som var til stede.

Hendelsen er ikke ført opp i den norske statistikken, og Petroleumstilsynet fikk ikke beskjed før i januar i år. «Boa Sub C» går under maltesisk flagg, men verken de maritime myndighetene på Malta eller klasseselskapet DNV GL, flaggstatens forlengede arm i Norge, kan ikke framvise dokumentasjon på det som skjedde.

– Basert på informasjonen vurderte Statoil dette som en kvalitetshendelse med kun materielle skader og at varsling ikke var påkrevd, skriver Statoils myndighetskontakt Ellinor Nesse i et brev til Petroleumstilsynet.

(©NTB)