Nye lover for «Arbeid i høyden»

Fra 1. januar 2016 er det nye regler i arbeidsmiljøloven som gjelder for de som jobber med stillas og tau.  Nå må alle som skal bygge, bruke, rive eller kontrollere stillas på over to meter ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring. Den forrige forskriften hadde grense på fem meter. De nye forskriftene har ikke tilbakevirkende … Continued

Fra 1. januar 2016 er det nye regler i arbeidsmiljøloven som gjelder for de som jobber med stillas og tau. 

Nå må alle som skal bygge, bruke, rive eller kontrollere stillas på over to meter ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring. Den forrige forskriften hadde grense på fem meter. De nye forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at de som allerede har kurs og opplæring i bruk av stillas ikke trenger noe nytt kurs.

Dette er nytt ifølge Energi Norge:

  • Det skal gjøres risikovurdering av behov for vedlikehold og stillasmaterialets tilstand og selve arbeidet.
  • Forankringer skal prøves med 20 prosent mer belastning enn det de er beregnet for.
  • Stiger må sikres for bruk, uansett høyde.
  • Alle stillas skal ha skilting
  • Stillas over 2 meter skal kun brukes, benyttes, monteres/rives og kontrolleres av sertifiserte arbeidere.

Lovene gjelder også for bruk av stillas offshore. I fornybare bransjer vil lovene ikke ramme de som jobber i mast. Der gjelder andre lover. Men bruk av stillas ved rehabilitering av bygg vil de nye forskriftene ha en påvirkning. Det er §17 i arbeidsmiljøloven under tema «Arbeid i høyden» at endringer har blitt gjort.

— Det skal være en bevissthet bak valget

En viktig endring som også rammer arbeid i tau offshore og på land er forskriftene om grundigere risikovurdering. Tore Rønstad er fagleder i SOFT og forteller at han er glad for at dette har blitt tydeliggjort. Tidligere har kundens ønske og økonomi ofte vært viktigst når man velger arbeidsmetode.

— Valg av metode når det gjelder arbeid i høyden må nå begrunnes bedre. Dette er noe mydighetene har ønsket lenge, men med nye forskrifter kommer det tydeligere fram. Kundens ønsker i forhold til økonomi skal ikke være et argument. Det skal være en bevissthet bak valget med tanke på HMS. Man skal ikke bare stikke fingeren i været og si «vi gjør det sånn», sier Rønstad.

Nærmer oss EU-direktivet

Aage Christiansen er konsulent SEF og er enig med Rønstad og forteller at risikovurderinger har blitt gjort i mange år, men med de nye lovene kommer det mye tydeligere frem. Han forteller at selvom oljebransjen har hatt fokus på risikovurderinger har kanskje småbedrifter på land ikke hatt samme fokus. Nå blir det forhåpentligvis mer tydelig også på land.

Christiansen forteller også til enerWE at de nye lovene gjør at vi er mye nærmere EU-direktivets lover for arbeid i høyden.

Her finner du en detaljert oversikt over endringene