Ny viktig rapport fra katastrofen

Mennesket er en sentral bidragsyter. Etter Deepwater Horizon-hendelsen i Mexicogulfen i mai 2010, ble det som en del av arbeidsprogrammet til North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) besluttet å gjennomføre en tilsynsserie i medlemslandene. Tema var organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll. De enkelte tilsynene ble gjennomført i medlemslandene i 2012/2013 og hadde … Continued

Mennesket er en sentral bidragsyter.

Etter Deepwater Horizon-hendelsen i Mexicogulfen i mai 2010, ble det som en del av arbeidsprogrammet til North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) besluttet å gjennomføre en tilsynsserie i medlemslandene. Tema var organisatoriske og menneskelige faktorer i forbindelse med brønnkontroll.

De enkelte tilsynene ble gjennomført i medlemslandene i 2012/2013 og hadde spesiell oppmerksomhet på de delene av det sosio-tekniske systemet hvor mennesket er en sentral bidragsyter. Tilsynene rettet seg mot hvordan aktørene hadde planlagt boreoperasjoner og hvordan menneskelige og organisatoriske faktorer ble vektlagt og håndtert for å ivareta brønnkontroll.

Tilsynene hadde oppmerksomhet på hvordan tap av brønnbarrierer og risiko for tap av brønnkontroll ble identifisert og håndtert, og hvordan vurderinger, beslutninger og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser ble gjennomført for å sikre normalisering.

Erfaringene fra de forskjellige landenes tilsyn er nå samlet i en felles oppsummeringsrapport som peker på forbedrings- og læringspunkter for industrien.

Alle medlemslandene publiserer nå denne felles rapporten og oppfordrer industrien til å diskutere og bruke denne i arbeidet med kontinuerlig forbedring på området.

Rapporten finnes foreløpig kun på engelsk, men vil oversettes til norsk.

Klikk her for å lese rapporten.

Kilde: ptil.no