Bilde av helikopter

Ny rapport: HMS i nordområdene

Stor interesse blant partene. Ny rapport fra Norsk olje og gass oppsummerer HMS-relaterte tema og anbefalinger når det gjelder petroleumsvirksomhet i nordområdene, skriver organisasjonen i en pressemelding. Initiativet til «HMS-utfordringer i nordområdene» ble tatt av Norsk olje og gass i 2010. Formålet med arbeidet har vært å øke kunnskapen knyttet til de HMS-utfordringer man kan … Continued

Stor interesse blant partene.

Ny rapport fra Norsk olje og gass oppsummerer HMS-relaterte tema og anbefalinger når det gjelder petroleumsvirksomhet i nordområdene, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Initiativet til «HMS-utfordringer i nordområdene» ble tatt av Norsk olje og gass i 2010.

Formålet med arbeidet har vært å øke kunnskapen knyttet til de HMS-utfordringer man kan påtreffe i nordområdene, samt å etablere en felles forståelse for disse problemstillingene. Det synes jeg vi har fått godt til gjennom dette samarbeidet, sier Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering.

Partene ble invitert inn i arbeidet. Det ble opprettet en Programkomite hvor bransjeorganisasjonene var representert gjennom Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Norsk olje og gass. Fagforbundene Industri Energi, SAFE, Lederne og De samarbeidende organisasjoner (DSO) var alle med i programkomiteen, og myndighetenes var representert gjennom Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet. Programkomiteens mandat var å legge til rette for kunnskaps- og informasjonsoverføring gjennom flere seminarer.

Interessen for og engasjementet rundt arbeidet har vært stor. Det har vært aktiv deltakelse og gode bidrag fra alle involverte parter, sier Nistov.

Det ble gjennomført seks arbeidsseminarer som omhandlet følgende tema:

  • Klimatiske forhold og kommunikasjon
  • Helse og arbeidsmiljø
  • Helikopterlogistikk og helikopterberedskap
  • Risikostyring og design
  • Beredskap
  • Logistikk og iskontroll.

Det ble også arrangert en oppsummeringskonferanse i Stavanger 4.11.2014.

Oppsummeringsrapporten til Norsk olje og gass, sammen med det omfattende arbeidet som er gjort, utgjør et godt underlag for videre utvikling av HMS-arbeidet i nordområdene, avslutter Nistov.

Oppsummeringsrapporten finner du her.