Ny rapport fra Norsk olje og gass

Fra olje til NASA. Visste du at teknologi fra olje- og gassektoren i Norge kan brukes til overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, til lading av el-biler, til feltsykehus og til utforskning av planeten Mars? I samarbeid med Rambøll har Norsk olje og gass utarbeidet rapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren».  Rapporten, som ble presentert på … Continued

Fra olje til NASA.

Visste du at teknologi fra olje- og gassektoren i Norge kan brukes til overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, til lading av el-biler, til feltsykehus og til utforskning av planeten Mars?

I samarbeid med Rambøll har Norsk olje og gass utarbeidet rapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren».  Rapporten, som ble presentert på Norsk olje og gass’ sin årskonferanse i dag, gir en rekke eksempler på hvordan teknologi som er utviklet i olje- og gassbransjen bidrar inn i andre sektorer.

Overføring av teknologi, kunnskap og produksjonsmåter fra én næring til en annen, er teknologioverføringer som sikrer at nyvinninger kommer et bredt spekter av produkter og mennesker til gode over hele verden, sier Gro Brækken, administrerende direktør i Norsk olje og gass

Årskonferanse i dag
I dag holder Norsk olje og gass’ sin årskonferanse «Grensesprengerne» i Oslo. Den setter fokus på at olje- og gassnæringen i Norge har en verdi utover utforsking og produksjon av olje og gass på norsk sokkel med de inntekter, arbeidsplasser og teknologiutvikling det gir.

Nyskapningene innen norsk olje- og gassnæring flytter grenser for hva som er mulig hver eneste dag. Det skapes ringvirkninger innen romfart, medisin og fornybar miljøteknologi, sier Brækken.

Avgjørende for fremtiden
Slik Tesla er det for el-biler, slik Apple er det for forbrukerelektronikk, slik NASA er det for den teknologiske utviklingen, er olje- og gassindustrien avgjørende for fremtidig energiforsyning, sier Brækken.

Eksempler på teknologioverføringer:

  • Verdande Technology i Trondheim har utviklet et overvåkingssystem som i utgangspunktet var rettet mot olje- og gassbransjen.  Systemet har vist seg å ha flere bruksområder og brukes i dag blant annet til å overvåke finanstransaksjoner og hjertepasienter.
  • Flumill i Arendal gjør havstrømmer fra tidevann om til elektrisk energi. Ved hjelp av store undervannsturbiner, skal kinetisk energi fra havstrømmer omformes til elektrisk kraft. Et bredt spekter av teknologi og erfaringer er hentet fra petroleumsbransjen for å utvikle disse undervannsturbinene.
  • Zaptec AS har utviklet minitransformatorer for bruk nede i oljebrønner. Basert på denne teknologien har selskapet utviklet ladestasjoner for elbiler.  Men også NASA har vist interesse for Zaptecs løsninger. Den høye spenningen fra transformatoren inngår i et plasmabasert boresystem. NASA ønsker å bruke dette til å bore på månen, på asteroider og på Mars.

Kilde: norskoljeoggass.no