Næring for læring

Presentasjoner fra seminar. Onsdag 27. november arrangerte Petroleumstilsynet (Ptil) «Næring for læring», et industriseminar om organisatorisk læring. Presentasjonene fra seminaret er nå publisert. Klikk på lenken for å se presentasjonene: Lenke Kilde: ptil.no

Presentasjoner fra seminar.

Onsdag 27. november arrangerte Petroleumstilsynet (Ptil) «Næring for læring», et industriseminar om organisatorisk læring. Presentasjonene fra seminaret er nå publisert.

Klikk på lenken for å se presentasjonene: Lenke

Kilde: ptil.no