Jens Gran Standard Norge
Arrangement, HMS, Standard Online TEAM Nordmarka AS Foto: Foto på skjerm: Nicolas Tourrenc

Møt Jens O. Gran

Prosjektleder og komitésekretæren for SN/Komite 279.

Den 1. og 2. april møtes flere ulike bransjer på Høydekonferansen for å dele erfaringer med sikkert arbeid i høyden. I tillegg til nasjonale aktører, er også aktører fra Tyskland invitert for å dele erfaringer på tvers av landegrenser. Det er foreløpig omkring 100 påmeldte, og det kommer nye påmeldinger hver dag.

Konferansearrangøren legger opp til nettverksbygging før, under og etter konferansen, og i den forbindelse har vi intervjuet flere av de påmeldte på Høydekonferansen.

Her kan du bli bedre kjent med Jens O. Gran fra Standard Norge.

Hva er ditt ansvarsområde på jobb?

Jeg er prosjektleder og komitésekretæren for SN/Komite 279 « Arbeid i Høyden».

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg å klatre og å kjøre ski. På sommeren bruker jeg også mye tid på seiling.

Hva er dine forventninger til Høydekonferansen 2014?

Jeg håper å bli bedre kjent med miljøet og møte engasjerte mennesker!

Du treffer Jens og mange andre på Høydekonferansen i Stavanger den 1. og 2. april.

Høydekonferansen er et arrangent i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE AS har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner