Lenge leve Valhall

Helt frem til 2023. BP Norge AS har søkt om samtykke til bruk av innretningene QP, DP og PCP på Valhallfeltet utover den opprinnelig planlagte levetiden. BP ønsker å bruke DP-innretningene som brønnhodeplattform fram til brønnene er stengt inne, plugget og avsluttet. Produksjonsinnretningene PCP er ikke lenger aktiv, og BP vil bruke den som brustøtte for bruene mellom innretningene … Continued

Helt frem til 2023.

BP Norge AS har søkt om samtykke til bruk av innretningene QP, DP og PCP på Valhallfeltet utover den opprinnelig planlagte levetiden.

BP ønsker å bruke DP-innretningene som brønnhodeplattform fram til brønnene er stengt inne, plugget og avsluttet. Produksjonsinnretningene PCP er ikke lenger aktiv, og BP vil bruke den som brustøtte for bruene mellom innretningene DP og WP.

Ptil har gitt BP samtykke til bruk av desse innretningene fram til 31.12.2023, skriver Ptil i en pressemelding. Samtykket er gitt med enkelte føresetnader, knyttet til belastningsanalyser og kriterium for avmanning.

BP har òg søkt om videre bruk av bustadinnretningen QP. Ptil har avslått denne delen av søknaden.