Brønnsituasjon på Snorre A

Ansatte flyttet etter lekkasje. Lørdag oppsto en situasjon med tap av borevæske under boring av en ny brønn på Snorre A i Tampen-området i Nordsjøen. Tapet av borevæske til reservoaret ble raskt redusert, men dårlig vær i området gjorde det er usikkert når plattformen kunne ta imot båt og få mer borevæske om bord. Som … Continued

Ansatte flyttet etter lekkasje.

Lørdag oppsto en situasjon med tap av borevæske under boring av en ny brønn på Snorre A i Tampen-området i Nordsjøen.

Tapet av borevæske til reservoaret ble raskt redusert, men dårlig vær i området gjorde det er usikkert når plattformen kunne ta imot båt og få mer borevæske om bord. Som et føre var-tiltak ble 117 av totalt 254 personer på plattformen flyttet over til Gullfaks A og Gullfaks C.

Sementering og stenging av brønnen pågår. Når dette er utført og ny borevæske er om bord, vil personellet returnere til Snorre A.

Kilde: statoil.com