Bilde av Statoil-logo

Krever sikkerhet for Statoils Step

Se video. Den største operatøren på norsk sokkel arbeider hardt for å få kostnadene ned og effektiviteten opp. Ptil skriver på sine nettsider at de følger nøye med på at tiltakene Statoil gjennomfører, også bidrar til at sikkerheten forbedres. Statoil satte i 2014 i gang flere program for å øke effektiviteten og kutte kostnader. Ptil … Continued

Se video.

Den største operatøren på norsk sokkel arbeider hardt for å få kostnadene ned og effektiviteten opp. Ptil skriver på sine nettsider at de følger nøye med på at tiltakene Statoil gjennomfører, også bidrar til at sikkerheten forbedres.

Statoil satte i 2014 i gang flere program for å øke effektiviteten og kutte kostnader. Ptil fører tilsyn med at forbedringsaktivitetene gjennomføres i henhold til kravene i regelverket.

Vi skal se til at Statoil gjør seg kjent med og følger opp risikoforhold gjennom aktivitetene som er en del av programmet, sier Kjell Marius Auflem, tilsynskoordinator i Ptil med ansvar for oppfølging av Statoil på sokkelen.

Klikk her for å se videointervju.