Krever nye Utsira-svar fra Lien

Kan ikke vente et helt år. SV ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) snarest instruere Statoil om å legge til rette for full elektrifisering av de enorme olje- og gassfeltene på Utsirahøyden i Nordsjøen. Vi krever at han kommer til Stortinget så snart som mulig for å klargjøre sitt syn og redegjøre for dialogen … Continued

Kan ikke vente et helt år.

SV ber olje- og energiminister Tord Lien (Frp) snarest instruere Statoil om å legge til rette for full elektrifisering av de enorme olje- og gassfeltene på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Vi krever at han kommer til Stortinget så snart som mulig for å klargjøre sitt syn og redegjøre for dialogen med oljeselskapene, sier Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til NTB.

Den tidligere miljøvernministeren sitter nå i Stortingets energi- og miljøkomité, som gikk noe uortodoks til verks mandag ved å avholde seminar om en sak som formelt ikke ligger til behandling på Stortinget. Først når planen for utbygging og drift (PUD) legges fram neste vår, havner spørsmålet om Utsira-elektrifisering på komiteens bord.

Vi kan ikke vente et helt år. Det er nå Statoil starter detaljplanleggingen, og mandagens seminar viste at det foreligger tekniske løsninger som kan forsyne hele Utsirahøyden med kraft fra land. Det hele er et spørsmål om oljeselskapenes profitt skal settes foran hensynet til klimaet, sier han.

Statoils konseptvalg for første utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden ble presentert i forrige måned. Det omfatter en løsning som kun forsyner Johan Sverdrup og ikke de øvrige feltene Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

(©NTB)