Kostnadskutt gir vekst

Størst på trykkontrollopplæring i Skandinavia. ALTUS Interventions Well Intervention Academy har siden det sto ferdig i 2008 tilbudt kurs innen intervensjon til olje og gassindustrien. I 2011 ble tilbudet utvidet med kurs innen boring, da ALTUS ble invitert av et større operatørselskap til å levere IWCF trykkontrollkurs innen både boring og intervensjon. Etter Macondo-ulykken er … Continued

Størst på trykkontrollopplæring i Skandinavia.

ALTUS Interventions Well Intervention Academy har siden det sto ferdig i 2008 tilbudt kurs innen intervensjon til olje og gassindustrien. I 2011 ble tilbudet utvidet med kurs innen boring, da ALTUS ble invitert av et større operatørselskap til å levere IWCF trykkontrollkurs innen både boring og intervensjon.

Etter Macondo-ulykken er det blitt et stort fokus på økt kvalitet innen trykkontrollopplæring. Tiden var derfor riktig for å investere i å utvide kursporteføljen til også å inkludere borekurs.

På egne ben

Inntil 2014 var ALTUS en del av Aker Solutions, men står nå på egne ben med nye eiere under nytt navn.

For oss har det forenklet mye. Tidligere var vi flere avdelinger plassert på ulike deler av landet som skulle samarbeide om leveransen av IWCF trykkontrollkurs. Nå styres alt fra Forus og det gjør administrasjonen mye lettere for vår del, sier Anders Osjord, leder for Well Intervention Academy.

Konkurransefortrinn i innsparingstider

Etter at vi overtok borekursporteføljen fra Aker Solutions, så vi tidlig at det var helt nødvendig med kostnadskutt for å være konkurransedyktige. Tilfeldighetene gjorde det derfor slik at vi var tidlig ute med kostnadskutt og sto klare når industrien nå går ut med anbud med forventninger om kostnadsreduksjon, sier Osjord.

Størst på trykkontrollopplæring i Skandinavia

En langsiktig strategi om å levere kurs av høy kvalitet til en lav pris har gjort at ALTUS Intervention har tatt stadig større markedsandeler. Nå er de den største leverandøren av trykkontrollopplæring i Skandinavia, med avdelinger i Stavanger, Bergen og Esbjerg.

Etter Macondo, publiserte IOGP (tidligere OGP) en anbefaling om trykkontrollopplæring i flere nivåer for samtlige personer knyttet til olje og gass-virksomhet for å øke forståelsen i alle ledd i oljeindustrien. Anbefalingen innebærer at alt fra truckførere til operasjonsledere på land og samtlige stillinger offshore skal gjennomføre opplæring for å få en forståelse av viktigheten med trykkontroll.

Nivå 1 og 2-kurs tilbyr vi som e-læring gjennom trainingportal.no, i tillegg har vi klasseromskurs for nivå 2, 3 og 4, sier Osjord.

Kapasitet til å vokse enda mer

Samarbeid med flere bedrifter, nye større klasserom, flere instruktører og nytt simulator-rom som sto klart høsten 2014, gjør oss klar til å vokse enda mer i årene som kommer. Dette sammen med kostnadskuttene gjennomført høsten 2014 gjør at vi ser lyst på fremtiden, avslutter Osjord.

I henhold til Vær Varsom-plakaten opplyses det om at Mintra Trainingportal (nevnt i artikkel) er medlem av TEAM enerWE.