Kostbart livbåtprosjekt

Vil koste mellom 11 og 16 milliarder kroner. Livbåtsaken, avlastningsboring og Ptils nye hovedprioritering «Nord» preget samtalen da Ptil arrangerte dialogmøte med næringen om status og signaler for 2014. Møtet ble arrangert i anledning lanseringen av årets utgave av «Sikkerhet – status og signaler», hvor nord er det sentrale temaet. Møtet handlet imidlertid vel så … Continued

Vil koste mellom 11 og 16 milliarder kroner.

Livbåtsaken, avlastningsboring og Ptils nye hovedprioritering «Nord» preget samtalen da Ptil arrangerte dialogmøte med næringen om status og signaler for 2014.

Møtet ble arrangert i anledning lanseringen av årets utgave av «Sikkerhet – status og signaler», hvor nord er det sentrale temaet. Møtet handlet imidlertid vel så mye om den siste tidens kost/nytte-debatt.

Enkelte har hevdet at Ptils forslag til endringer i regelverket for livbåter og evakueringsmidler har vært frikoplet fra økonomiske vurderinger. Dette er grunnløse påstander, fastslo Ptils direktør for juss og rammevilkår, Anne Vatten:

Ptil har gjennomført en grundig økonomisk-administrativ konsekvensutredning, slik det kreves for slike forslag til regelverksendringer. Tallmaterialet vi har lagt til grunn, er basert på informasjon fra næringen. I følge vår konsekvensvurdering antas de direkte kostnadene av regelverksendringene å ligge et sted mellom 11 og 26 milliarder kroner, sa hun.

Fagdirektør i Ptil, Finn Carlsen, understreket samtidig at livbåtsaken ikke handler om å innføre nye krav:

I 2005 ble det oppdaget at livbåtene på sokkelen ikke var så gode som man trodde. Forslaget som Ptil nå har sendt til departementet dreier seg derfor om å komme tilbake til det sikkerhetsnivået som vi en gang hadde, nå med kravene spesifisert på nytt, sa han.

Avlastningsboring

Carlsen tok også opp diskusjonen omkring avlastningsboring. Det er et krav i regelverket at en eventuell utblåsning fra en brønn alltid skal kunne drepes ved hjelp av avlastningsboring. Det har aldri vært dokumentert at det vil være mulig å drepe en utblåsning til havs med to avlastningsbrønner, og Ptil har derfor sendt et forslag om regelverksendring på høring hvor det stilles krav til at en brønn skal kunne drepes med kun én avlastningsbrønn.

Vi har tidligere etterspurt dokumentasjon fra næringen på alternative løsninger til å stanse en ukontrollert utblåsning. Vi vil vurdere forslaget til regelverksendringen på nytt dersom næringen kommer med gode løsninger, sa Carlsen.

Beredt for Barents?

Siste del av møtet var viet Ptils nye hovedprioritering for 2014: Nord. Nordlige farvann av norsk sokkel er sensitive og krevende områder som introduserer nye og flere risikoforhold som må håndteres for å drive forsvarlig virksomhet.

Ptils vær- og nordområdeeksperter Arne Kvitrud og Sigurd Robert Jacobsen presenterte de naturgitte utfordringene som nordområdene har å by på. Dette er tema som blir nøye belyst i årets utgave av Sikkerhet – status og signaler.

Inviterte gjester fortalte som sine erfaringer med arbeid i Barentshavet. Administrerende direktør Torstein Sannes fra Lundin understreket at myndighetene, operatørene og riggeierne må samarbeide bedre, mens operasjonsleder Bjarte Taranger fra North Atlantic Drilling trakk fram logistikk og avstand som de største utfordringene for selskapet i vinter, ikke været.

Forbundssekretær i IndustriEnergi, Henrik Solvorn Fjeldsbø presiserte arbeidstakernes viktigste premiss:

Det å jobbe i petroleumsvirksomheten i Barentshavet må være minst like trygt som i Nordsjøen.

Kilde: ptil.no