Konsekvenser av maritime forskrifter for oppdrettsnæringen

Sikkerhetsutstyr – erfaringsoverføring fra andre næringer.

Gratis fagdag for oppdrettsnæringen – erfaringsoverføring fra andre næringer.
  • Sted : Rosendal
  • Tid : 6. september kl 10.00 – 15.00

Nytt maritimt regelverk som omfatter oppdrettsnæringen 

1. januar 2015 ble Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, satt i kraft.

– Det betyr nye krav til oppdrettsbåter fra 8 m, herunder sikkerhetsutstyr, kompetanse og sertifikatkrav, forteller Kim Aasland, Daglig leder i Marine Safety AS.

Oppdrettsbåter ifra 8 meter blir klassifisert som lastefartøy, derav nye krav.

– Personellet ombord må blant annet ta grunnleggende sikkerhetskurs og ha maritime sertifikater, forteller han.

Oppdrettsnæringen har gitt uttrykk for at det er forskjellige måter å tolke og forstå det nye regelverket. Nå vil de ha en avklaring. Med bakgrunn i dette så er blant annet sjefsingeniør Jack-Arild Andersen fra Sjøfartsdirektoratet invitert for å holde foredrag om relevante forskrifter.

Næringen inviteres til spørsmålsrunde og debatt

Norsafe Academy inviterer oppdrettsnæringen til fagdag i Rosendal.

– Michael Røssland, VP Norsafe Academy, har tatt initiativet til å samle næringen for faglig oppdatering. Vi i Norsafe Academy vil bidra en fagdag for å dele kunnskap om kompetanse og sikkerhetskrav ift. relevante forskrifter, forteller Norsafe. Utstyrsleverandører som Marine Safety, Dacon, og Vestteknikk vil fortelle om krav til sikkerhetsutstyr og demonstrere virkemåte.

Agenda

  • Åpning ved Norsafe Academy: Presentasjon av erfaringer fra sikkerhetsopplæring av personell fra oppdrett, maritimt og offshore. Erfaringer og løsninger for arbeidsbåter og mob båter.

Aktører i oppdrettsnæringen forteller om sine utfordringer og deler erfaringer

  • Dacon: Erfaringer og løsninger på mann over bord redningsutstyr på arbeidsbåter
  • Sjøfartsdirektoratet: Sjefsingeniør Jack-Arild Andersen holder foredrag og orienterer om relevante forskrifter for oppdrettsnæringen.
  • Vestteknikk: Brannvern: Hvordan kan objektbeskyttelse av høyrisikoutstyr som fôringsanlegg og el-tavler gi økt sikkerhet for mennesker og utstyr. Arbeidsmiljø: Hvilken eksponering utsettes ansatte i havbruksnæringen for og hvordan velge riktig verneutstyr?
  • Marine Safety: Erfaringer og nye løsninger for arbeidsdrakter og redningsvester med mann over bord varsling og sporing.
Se video fra Norsafe Academy i Rosendal.
Klikk her for påmelding.