- Jeg tror ikke at du er spesielt redd i sekundene før ulykken skjer

Publisert

3. november arrangerte enerWE Høydekonferansen. Der samlet bransjen seg for å dele erfaringer og innspill fra arbeid som utføres i høyden.

En av foredragsholderne var Tore Rønstad fra Soft. Han snakket om hvor viktig gode rutiner var, og problemene som oppstår når rutinene ikke blir fulgt. enerWE tok en prat med ham etter foredraget.

- De fleste fallulykker skjer på høyder fra to til fire meter, sier Rønstad.

Det gir litt rom for refleksjon, og det sier litt om hvor viktig følelsen av trygghet er for sikkerhetsarbeidet. I lave høyder føles ikke risikoen så stor, og dermed kan man bli litt mindre fokusert på sikkerhetsrisikoen.

Denne trygghetsfølelsen kan også slå inn i arbeidet i de store høydene, spesielt for de mer rutinerte og erfarne arbeiderne.

- Jeg tror at når man blir erfaren så slakker man av på noen av rutinene, man føler seg komfortabel i høyden. Man venner seg til å være i høyden, og da er det lettere å ta snarveier, sier Rønstad til enerWE.

Det er en stor utfordring da de fleste ulykker skjer når man ikke venter det.

- Jeg tror ikke at du er spesielt redd i sekundene før ulykken skjer, sier Rønstad.

På spørsmål fra enerWE om det er de yngste eller eldste som er best på sikkerhet, svarer Rønstad litt nølende. Han mener begge har fortrinn og ulemper når det gjelder sikkerhetsfokuset.

- De som er nyutdannet er mest fokusert. De som er mer erfarne og eldre ser mer på helhetsbildet, svarer Rønstad til enerWE.

Selv om manglende frykt øker risikoen for farlige arbeidsulykker i høyden, er det ikke så enkelt å gjøre noe med det. Det nytter ikke å skremme arbeidene til bedre sikkerhetskultur.

- Vi skal ikke gå og være redd på jobb. Det er ikke bra det heller, påpeker Rønstad.

Les også: