Boreplattform i Lego.

Innføring av NORSOK betaling

Ny betalingsløsning fra 1. juli. 40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Nå har Standard Norge inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, om forvaltning av disse standardene på lik linje med andre standarder. Den nye avtalen innebærer blant annet at det fra og med … Continued

Ny betalingsløsning fra 1. juli.

40 års petroleumserfaring fra norsk sokkel er samlet gjennom NORSOK-standardene. Nå har Standard Norge inngått en oppdragsavtale med eierne, Norsk Industri, Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund, om forvaltning av disse standardene på lik linje med andre standarder. Den nye avtalen innebærer blant annet at det fra og med 1. juli 2015, vil bli tatt betalt for de fleste NORSOK-standardene.

Det gjøres et unntak for de fleste R- og S-standardene (primært løfteoperasjoner og HMS-standarder) som fortsatt vil være fritt tilgjengelig for alle på standard.no.

Her får du mer informasjon om den nye betalingsløsningen for NORSOK-standarder.