Ingen enkle løsninger

Meglet 195 land i mål. Klimaminister Tine Sundtoft (H) meglet 195 land i mål da samtalene i Peru gikk mot brudd. Men klimaavtalen får krass kritikk, og nå må Sundtoft hjem for å snekre ferdig Norges utslippsmål. Norges mål må være svært ambisiøse, mener en samstemt miljøbevegelse. «En skam», «kopp med tynn te», «museskritt» og … Continued

Meglet 195 land i mål.

Klimaminister Tine Sundtoft (H) meglet 195 land i mål da samtalene i Peru gikk mot brudd. Men klimaavtalen får krass kritikk, og nå må Sundtoft hjem for å snekre ferdig Norges utslippsmål.

Norges mål må være svært ambisiøse, mener en samstemt miljøbevegelse. «En skam», «kopp med tynn te», «museskritt» og «klimaavtale om nesten ingenting», var blant reaksjonene fra miljøbevegelsen etter kompromisset som ble inngått like før midnatt i Peru.

Sundtoft er tydelig på at Norge håpet på mer da forhandlingene startet, men at hun er fornøyd med å ha kommet i mål. Kritikken tar hun med ro.

Det å bygge en avtale i Paris neste år hvor alle verdens land skal bli enige, krever dialog og felles forståelse. Det nytter ikke med ensidige forhandlinger og enkle løsninger. Dette er et felles mål hvor alle skal med, sier Sundtoft til NTB.

Vil ha Norge i front

Kompromisset som ble meglet fram i Lima av Sundtoft og Singapores miljøminister, speider fram mot klimamøtet i Paris om ett år. Det største problemet under forhandlingene i Lima var, ikke uventet, den steile fronten mellom i-land og u-land, og striden om hvor mye hvert enkelt land skal bidra med når klimagassutslippene skal kuttes.

Det endte med et vagt og lite konkret kompromiss. I avtalen oppfordres nå alle verdens stater til å legge fram konkrete løfter om hvor mye de vil kutte i sine CO2-utslipp når den nye avtalen skal tre i kraft i 2020. Miljøpartiet de Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener det forplikter Norge i større grad enn tidligere.

Norge kan ikke lenger vise til at vi skal bli del av en framtidig avtale. Det som spiller en rolle, er hva Norge selv gjør, sa Hansson etter avtalen som ble til søndag morgen norsk tid.

Vil ikke konkretisere

Sundtoft vil ikke konkretisere eksakt hva avtalen får å si for Norges vei videre mot egne utslippsmål. Hun sier til NTB at det å lage en avtale fra bunnen av, hvor alle er med, er svært viktig for Norge.

Verdenssituasjonen er annerledes nå enn da Kyoto-avtalen ble inngått, og vi vet at ting endrer seg de neste 20 årene. Vi skal lage våre utslippsmål for 2030 og levere de til FN før første kvartal 2015. Vi har sagt at vi skal være ambisiøse og bruke våre nasjonale forutsetninger for å få det til, sier Sundtoft.

– Vi har troverdighet

Målet med avtalen som skal forhandles fram neste år i Paris, er å sørge for at den globale oppvarmingen ikke blir på mer enn 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

Norge står for en liten del av de totale utslippene, men har som olje- og gassnasjon enorme utslipp per person. Norge er likevel offensive sammenlignet med de fleste andre land i verden, når det kommer til klima og miljø, påpeker Sundtoft, og peker på at hun fikk meglerrollen i innspurten i Lima.

Vi ble gitt en aktiv rolle fordi vi har troverdighet. Enigheten i natt bekrefter at alle må bidra om vi sammen skal avgrense oppvarmingen av kloden, sier hun.

Tross enighet henger det en rekke spørsmålstegn i luften rundt både klimaavtalen i Lima, veien mot Paris og om Norges egne utslippsmål.