Bilde av helikopter

Hvorfor blir de syke?

STAMI skal kartlegge. Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal nå kartlegge om rensing og gjenvinning av oljeavfall fører til helseskader for arbeidere. Det er gjenvinningsbedriftene på land, hvor avfallet fra olje- og gassproduksjonen blir destruert, som nå skal gås etter i sømmene. Siden industrien er forholdsvis ny, eksisterer det lite dokumentasjon om helseplager blant arbeidere … Continued

STAMI skal kartlegge.

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) skal nå kartlegge om rensing og gjenvinning av oljeavfall fører til helseskader for arbeidere.

Det er gjenvinningsbedriftene på land, hvor avfallet fra olje- og gassproduksjonen blir destruert, som nå skal gås etter i sømmene. Siden industrien er forholdsvis ny, eksisterer det lite dokumentasjon om helseplager blant arbeidere som håndterer boreslam på anleggene.

Det har derimot blitt rapportert om plager som lukt, tretthet, hodepine og kvalme fra bedriftshelsetjenestene. STAMI vil nå undersøke om plagene kommer fra helseskadelig eksponering for farlige stoffer.

Forskerne vil karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske forbindelser i arbeidslufta. Dette er forbindelser som dannes ved gjenvinning og behandling av boreslam, borekaks og slopvann, sier forsker og prosjektleder Silvio Uhlig i arbeidsmiljøinstituttet.