HMS, Total Safety Vibecke Alvestad Foto: enerWE

Hvem ringer hvem?

…og hvordan loggføre aktiviter?

Emergency Log Unit er et varslings- og styringsverktøy for beredskaps – og krisesituasjoner. Verktøyet har slått godt an i bransjen.

Verktøyet er utviklet av personell med lang erfaring fra AMK, nødmeldetjenesten og beredskap, forteller Rune Aadnøy, Daglig leder i Total Safety.

Vi har rett og slett utviklet det verktøyet vi selv har ønsket oss lenge i vårt daglige arbeid. Jeg tror dette er mye bakgrunnen for at vi får så positiv tilbakemelding. Verktøyet er enkelt å bruke. Kort fortalt.

Flere toneangivende aktører i bransjen har allerede valgt ELU som varsling- og styringsverktøy for beredskaps – og krisesituasjoner.

Weatherford Norge, Rowan Norge, Ocean Rig, GE Oil & Gas og Maltus er blant brukerne av verktøyet forteller Aadnøy.

Aadnøy fremhever at sanntids deling av informasjon er viktig i krise.

Vi har også en egen modul i verktøyet for pårørendehåndtering og media, forteller han. 

Selskapet Enovate AS har bistått Total Safety med den tekniske løsningen.

Stikkord: , , ,

Denne artikkelen er skrevet av Total Safety AS som er kunde av enerWE AS

Total Safety AS

Total Safety er et selskap innen krise- og beredskapshåndtering og leverer tjenester til alle nivåer i beredskapsorganisasjonen. Emergency Log Unit (ELU) er en applikasjon som brukes som styringsverktøy til krisehåndtering. Denne programvaren er utviklet av Total Safety AS i samarbeid med Enovate.

Selskapet besitter kompetanse innen fagfelt som kreves for å drifte en beredskapsorganisasjon. Alle nivå i organisasjonen trenes, dimensjoneres og kvalitetssikres gjennom øvelser og dynamiske treningsprogram målt opp mot det til enhver tid gjeldende risikobildet i virksomheten.

Målet er å bistå kunden med å bygge egen beredskap gjennom en proaktiv tilnærming. Alle ansatte i Total Safety har bakgrunn fra operative tjenester. Selskapet har kompetanse innen krisehåndtering, beredskapshåndtering, risikostyring og HMS arbeid.

Se mer informasjon på totalsafety.no.
Annonse
Ads banner