Hvem fortjener Høydekonferansens HMS-pris?

– Det er rundt 100 deltakere registrert, og vi gleder oss til å treffes på den viktigste arenaen for alle som ønsker å jobbe sikkert i høyden.

Det er rundt 100 deltakere registrert, og vi gleder oss til  å treffes på den viktigste arenaen for alle som ønsker å jobbe sikkert i høyden, forteller Chul Christian Aamodt, Administrerende direktør i enerWE AS og leder av programkomitéen..

Høydekonferansen arrangeres den 3. november på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell i Oslo.

– Konferanseprogrammet for Høydekonferansen er nå oppdatert, og vi har 12 veldig relevante foredragsholdere, forteller Aamodt.

Høydekonferansens HMS-pris

Høydekonferansens HMS-pris skal tildeles en person eller en bedrift som har utmerket seg når det gjelder sikkert arbeid i høyden. Juryen for Høydekonferansens HMS-pris består av medlemmene i programkomitéen for konferansen.

– Arrangøren fått inn flere forslag til kandidater til Høydekonferansens HMS-pris. Det er fortsatt mulig å foreslå kandidater.

Forslag kan sendes til arrangement@enerwe.no.

Om arrangøren

Høydekonferansen arrangeres av enerWE.no og VEKST.media. Konferansen er et initiativ fra AAK Safety.

Oppdatert informasjon og påmelding

Klikk her for oppdatert informasjon og påmelding.

Det opplyses om at enerWE AS har inntekter fra Høydekonferansen.