HSE centre of excellence

A/S Norske Shell og Aibel samarbeid om HMS. Alle som skal ut på Draugen skal gjennom et treningsprogram.

A/S Norske Shell og Aibel samarbeid om HMS.

Alle som skal ut på Draugen skal gjennom et treningsprogram.